Avlastning for barn og unge

Lillehammer Ung og Aktiv tilbyr et avlastningstilbud for barn og unge i hele østlandet-området.


Vi konsentrert oss om små grupper og tett voksenoppfølging. Vi har et variert tilbud der brukerne kan velge mellom mange forskjellige aktiviteter.

 

Om oss

Avlastning og veiledning

LUA ble grunnlagt i 2004 og har siden den tid etablert seg som en viktig bidragsyter for mange unge menneskers liv.


Avlastning er en tjeneste omsorgsyter kan benytte seg av for å hindre overbelastning. Dette kan gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, samt få mulighet til å delta på samfunnsaktiviteter. 

Vi tilbyr også atferdstrening for barn og unge med atferdsproblemer og

ADL-trening som er et forberedelseskurs for de som skal flytte til egen bolig.

 

Inntaksprosess

talking on phones

1. Ta kontakt med LUA eller din kommune for nærmere veiledning.

Kommunen har plikt til å tilby avlastningstiltak. 
Husk: Det er viktig å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Documents and Blurred Business Men

2. Kommunen vurderer bistandsbehovet

Dette skal gjøres i samarbeid med den enkelte omsorgsyter, for deretter å avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Handshake

3. Besluttning av søknad

Beslutter kommunen å gi tjenester i form av avlastningstiltak, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist. 
Kilde: Helsedirektoratet

 

Kontakt Oss

Holsjordet 41, 2613 Lillehammer, Norway

Kontakt oss på 958 78 169

  • facebook
  • linkedin