top of page

Avlastning for barn og unge

Lillehammer Ung og Aktiv tilbyr et avlastningstilbud for barn og unge i hele østlandet-området.


Vi konsentrert oss om små grupper og tett voksenoppfølging. Vi har et variert tilbud der brukerne kan velge mellom mange forskjellige aktiviteter.

Home: Welcome

Om oss

Avlastning og veiledning

LUA ble grunnlagt i 2004 og har siden den tid etablert seg som en viktig bidragsyter for mange unge menneskers liv.


Avlastning er en tjeneste omsorgsyter kan benytte seg av for å hindre overbelastning. Dette kan gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, samt få mulighet til å delta på samfunnsaktiviteter. 

Vi tilbyr også atferdstrening for barn og unge med atferdsproblemer og

ADL-trening som er et forberedelseskurs for de som skal flytte til egen bolig.

Home: Homepage_about

Inntaksprosess

talking on phones

1. Ta kontakt med LUA eller din kommune for nærmere veiledning.

Kommunen har plikt til å tilby avlastningstiltak. 
Husk: Det er viktig å være tydelig og detaljert når man beskriver sine behov.

Documents and Blurred Business Men

2. Kommunen vurderer bistandsbehovet

Dette skal gjøres i samarbeid med den enkelte omsorgsyter, for deretter å avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Handshake

3. Besluttning av søknad

Beslutter kommunen å gi tjenester i form av avlastningstiltak, skal det lages en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver omfang, varighet og hvordan tjenesten organiseres. Også avslag skal skje i form av et enkeltvedtak som begrunner kommunens beslutning. Det skal opplyses om klageadgang og klagefrist. 
Kilde: Helsedirektoratet

Home: News

Kontakt Oss

Holsjordet 41, 2613 Lillehammer, Norway

Kontakt oss på 958 78 169

  • facebook
  • linkedin
Home: Contact
bottom of page